Groepsoverstijgendwerken Lego Mindstorm

Onderbouwers aan het werk met Lego robots.

Bovenbouwers