Leervragen op de Poolster

 

Op de Poolster werken de kinderen van groep 2 t/m 8 met eigen leervragen. De leervragen ontstaan vanuit de eigen interesse van de kinderen. Vaak passen de leervragen bij het thema waarmee wordt gewerkt in de klas, maar dit hoeft niet. De kinderen bedenken hoe ze aan hun leervraag gaan werken met behulp van een stappenplan. Per leerjaar leren de kinderen meer stappen om tot onderzoekend leren te komen. De kinderen doen onderzoek naar hun leervraag. Dit doen zij alleen of met elkaar door op internet te zoeken, in boeken te lezen, interviews te houden of een expert te vragen. Soms krijgen jonge kinderen hulp van oudere kinderen en werken zij groepsdoorbroken aan de leervragen. Wanneer de kinderen hun leervraag hebben beantwoord presenteren zij de uitkomst ervan aan de groep zodat iedereen van elkaar kan leren. Het mooie aan de leervragen is dat het vanuit de interesse van de kinderen komt waardoor zij meer gemotiveerd zijn om tot leren te komen. Kinderen hebben van nature veel vragen en door te werken met leervragen wordt deze natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoekende houding gestimuleerd.