Middeleeuwen

Ieder jaar is er een project op de Poolster waar alle groepen aan deelnemen.
Het thema van het project is dit jaar de Middeleeuwen. De Middeleeuwen is de periode tussen 500 en 1500 na Christus. Het project start op woensdag 7 maart en wordt feestelijk afgesloten op woensdag 25 april. Zet u deze data alvast in uw agenda?