Artikelen door Conny van Coesant

Algemene verordening gegevensbescherming

Zoals u wellicht vernomen hebt, wordt binnenkort de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wetgeving beschermt u en uw kind tegen negatieve gevolgen van grootschalig verzamelen van persoonlijke data. De wetgeving zal voor de Poolster leiden tot een aantal verandering en ook aan u als ouder van wordt een inspanning verwacht. Zo zal u […]

Loop je ook mee met de Avondvierdaagse?

Loop je ook mee met de Avondvierdaagse? Het is weer zover! Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni is de Avondvierdaagse voor Oostzaan en omstreken. De Oudercommissie organiseert dit jaar dat leerlingen van De Poolster hier namens de school aan mee kunnen doen en samen kunnen lopen. Wil je ook mee doen met jouw kind(eren)? Meld […]

Introductie van de Parro-app

  op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze privacyrichtlijn legt ons strikte regels op wanneer het gaat over uitwisseling van persoonlijke gegevens. Hierdoor is bijvoorbeeld niet meer toegestaan dat uw leerkracht deelneemt aan een klassenappgroep of zonder toestemming foto’s van uw kind via social media deelt. Omdat we het belangrijk […]

Lezen

Zoals u weet gaan de deuren van de school om 8.20 (1e bel) open en starten de lessen om 8.30 (2e bel). Natuurlijk gaan wij ervan uit dat alle ouders willen dat hun kind de dag rustig kan starten en daarom zorgen dat het kind ruim voor de tweede bel in de klas is. Van half 9 […]

Gevonden voorwerpen

Beste Ouders/ verzorgers, Er zijn weer veel jassen, tassen, sjaals, drinkbekers, etc. blijven liggen. Herkent u op een van de foto’s spullen van uw kind , kom dan even langs om deze op te halen. Spullen die aan het eind van het jaar niet opgehaald zijn, zullen worden gedoneerd aan een goed doel.  

Lego robots van de onder- en middenbouw

Leerlingen van de onder en middenbouw hebben robots gebouwd van Lego. De opdracht was een robot te bouwen dat speciale krachten had en het moest kunnen rijden. De opdracht is niet door iedereen zoals gevraagd uitgevoerd , maar dat doet niets af aan het indrukwekkende resultaat.

Opening van het middeleeuwenproject

Het schoolbreedproject met als thema de middeleeuwen is met veel humor, drama, zang en dans geopend! De Poolster wil het middeleeuws genootschap Monnikendam, de Ouderraad en alle ouders die vrijwillig hebben meegewerkt om deze spetterende opening tot een succes te maken, bedanken. Het project gaat nu binnenschools verder met beantwoorden van onderzoekvragen over de middeleeuwen. […]

We kunnen nog hulp gebruiken!

  De voorbereidingen voor het middeleeuwenproject is vol ingang. De bouwplannen krijgen vaste vorm en er wordt druk genaaid geknutseld en geknipt. Maar we kunnen nog steeds hulp gebruiken. Vraag aan de leerkracht(-en) van uw  kind(-eren) hoe ook u kunt helpen dit project tot een succes te maken. We willen de ouderraad, met name de […]