Wij maken een boek


Ook de kinderen van groep 7 lopen naar het Twiskehuis. Zij gaan verhalen verzamelen van de bewoners. Hoe was het om als kind in de oorlogstijd te leven? Het is bijzonder om ervaringen uit eerste hand te mogen horen.

Wij maken een boek


De kinderen van groep 8 naar het Twiskehuis toe om daar mensen te interviewen. Zij hebben zich goed voorbereid. De verhalen die zij horen krijgen straks een plek in de verhalen die de kinderen schrijven.

Middeleeuwen in groep 1/2 A

In groep 1/2 A spelen dappere ridders en schone jonkvrouwen de sterren van de hemel

Koningsdag Concert

Middeleeuwse taferelen

In groep 6 bedenken de kinderen wie ze willen zijn en wat ze doen. Ook bedenken ze waar hun verhaal zich afspeelt. We gebruiken het green screen om het nog ‘echter’ te maken.

Lezen

Zoals u weet gaan de deuren van de school om 8.20 (1e bel) open en starten de lessen om 8.30 (2e bel).

Natuurlijk gaan wij ervan uit dat alle ouders willen dat hun kind de dag rustig kan starten en daarom zorgen dat het kind ruim voor de tweede bel in de klas is.

Van half 9 tot 9 uur wordt er in de hele school door de kinderen gelezen. Het is dan de bedoeling dat het in de groepen en op de gangen stil is zodat er rustig en geconcentreerd gelezen kan worden.

Om deze rust te bewaren vragen wij u dringend:

  • Na half 9 alleen gebruik te maken van de hoofdingang ( waar momenteel onze kasteelpoort staat) om de school binnen te komen. Dit geldt ook voor de kleuters.
  • Om half 9 de school te verlaten en niet in de gangen te blijven praten. U kunt uw gesprek natuurlijk buiten het schoolplein voortzetten.
  • Om eventuele ondersteunende werkzaamheden die u in school doet, waar wij natuurlijk heel blij mee zijn, deze zo rustig mogelijk uit te voeren in dit half uur waarin gelezen wordt en het lopen door de gangen tot een minimum te beperken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Gevonden voorwerpen

Beste Ouders/ verzorgers,

Er zijn weer veel jassen, tassen, sjaals, drinkbekers, etc. blijven liggen. Herkent u op een van de foto’s spullen van uw kind , kom dan even langs om deze op te halen. Spullen die aan het eind van het jaar niet opgehaald zijn, zullen worden gedoneerd aan een goed doel.

 

Lego robots van de onder- en middenbouw

Leerlingen van de onder en middenbouw hebben robots gebouwd van Lego. De opdracht was een robot te bouwen dat speciale krachten had en het moest kunnen rijden. De opdracht is niet door iedereen zoals gevraagd uitgevoerd , maar dat doet niets af aan het indrukwekkende resultaat.

De bouw van kasteel de Poolster

De voorgevel van de Poolster wordt alweer een tijdje gesierd door een mooie poort en ophaalbrug. In de foto’s een impressie van de bouw. Met dank aan de ouders die de bouw mogelijk hebben gemaakt.

GOW kapla bouwen

Tijdens het groepsoverstijgend werken heeft de onder- en middenbouw, samen met juf Lindy Kapla gebouwen gemaakt.