Lezen

Zoals u weet gaan de deuren van de school om 8.20 (1e bel) open en starten de lessen om 8.30 (2e bel).

Natuurlijk gaan wij ervan uit dat alle ouders willen dat hun kind de dag rustig kan starten en daarom zorgen dat het kind ruim voor de tweede bel in de klas is.

Van half 9 tot 9 uur wordt er in de hele school door de kinderen gelezen. Het is dan de bedoeling dat het in de groepen en op de gangen stil is zodat er rustig en geconcentreerd gelezen kan worden.

Om deze rust te bewaren vragen wij u dringend:

  • Na half 9 alleen gebruik te maken van de hoofdingang ( waar momenteel onze kasteelpoort staat) om de school binnen te komen. Dit geldt ook voor de kleuters.
  • Om half 9 de school te verlaten en niet in de gangen te blijven praten. U kunt uw gesprek natuurlijk buiten het schoolplein voortzetten.
  • Om eventuele ondersteunende werkzaamheden die u in school doet, waar wij natuurlijk heel blij mee zijn, deze zo rustig mogelijk uit te voeren in dit half uur waarin gelezen wordt en het lopen door de gangen tot een minimum te beperken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Gevonden voorwerpen

Beste Ouders/ verzorgers,

Er zijn weer veel jassen, tassen, sjaals, drinkbekers, etc. blijven liggen. Herkent u op een van de foto’s spullen van uw kind , kom dan even langs om deze op te halen. Spullen die aan het eind van het jaar niet opgehaald zijn, zullen worden gedoneerd aan een goed doel.

 

Lego robots van de onder- en middenbouw

Leerlingen van de onder en middenbouw hebben robots gebouwd van Lego. De opdracht was een robot te bouwen dat speciale krachten had en het moest kunnen rijden. De opdracht is niet door iedereen zoals gevraagd uitgevoerd , maar dat doet niets af aan het indrukwekkende resultaat.

De bouw van kasteel de Poolster

De voorgevel van de Poolster wordt alweer een tijdje gesierd door een mooie poort en ophaalbrug. In de foto’s een impressie van de bouw. Met dank aan de ouders die de bouw mogelijk hebben gemaakt.

GOW kapla bouwen

Tijdens het groepsoverstijgend werken heeft de onder- en middenbouw, samen met juf Lindy Kapla gebouwen gemaakt.

 

We maken een boek

Groep 7 en 8 gaan nog een keer naar het Twiskehuis toe om de bewoners te interviewen over de oorlogstijd. Zij gaan verhalen schrijven die in een, zelfgebonden (!) boek terecht komen.

Thema Oorlog


In groep 7 en 8 verdiepen de kinderen zich in de oorlog en de oorlogstijd. Hoe is het om in oorlogstijd te leven als kind of als volwassene? We hebben ouderen uit Tuindorp Oostzaan en het Twiskehuis uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen. De kinderen mogen ook vragen stellen en maken aantekeningen.

Welkom in de Middeleeuwen


Tijdens het groepsoverstijgend werken gaan we terug in de tijd. We doen alsof we in de Middeleeuwen leven.

Blok 3 naschoolse activiteiten


Blok 2 is nog niet afgerond maar er komen alweer introducties in de klas voor Blok 3 . De introducties vinden plaats op 29 maart. Ter informatie: In de week van 14 mei starten de naschoolse cursussen van Blok 3. De inschrijving gaat via inschrijfformulieren, de deadline is woensdag 4 april. De formulieren worden op de dag van de introducties aan de kinderen uitgedeeld en gemaild aan de ouders.

Opening van het middeleeuwenproject

Het schoolbreedproject met als thema de middeleeuwen is met veel humor, drama, zang en dans geopend! De Poolster wil het middeleeuws genootschap Monnikendam, de Ouderraad en alle ouders die vrijwillig hebben meegewerkt om deze spetterende opening tot een succes te maken, bedanken. Het project gaat nu binnenschools verder met beantwoorden van onderzoekvragen over de middeleeuwen.