Cultuureducatie:

De Poolster hecht  veel waarde aan culturele vorming in de vorm van cultuureducatie. Het is in onze visie van groot belang dat kinderen met allerlei vormen van kunst en cultuur in aanraking komen en gebruik maken van hun creativiteit om zich te kunnen uiten en zich bewust te worden van hun talenten.

Een van die disciplines is muziekonderwijs.De Poolster heeft sinds 2013-2014 een leerlijn op het gebied van muziekonderwijs van groep 1 t/m 8. De groepen 1 t/m 4  werken met de methode Zing Zo. Deze methode is ontwikkeld door de muziekschool Amsterdam en wordt om de week door een vakdocent muziek en de eigen leerkracht van de groep aangeboden.

Naast een leerlijn op het gebied van muziek , is De Poolster bezig met de ontwikkeling van een tweede leerlijn op het gebied van cultuureducatie, namelijk leerlijn cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is een breed onderwerp en omvat vele zaken en disciplines. Een voorbeeld van cultureel erfgoed is de geschiedenis van de buurt en de bredere omgeving , maar ook de gebruiken en kunstvormen die de mensen afkomstig uit verschillende culturen van de buurt met zich mee hebben gebracht. Onder begeleiding van experts op het gebied van cultuureducatie en met name cultureel erfgoed, is het de bedoeling dat deze leerlijn wordt geïntegreerd in het curriculum van de school. Het is de bedoeling dat er verbanden gelegd worden tussen de  lessen en  omgeving/geschiedenis. Een concreet voorbeeld is het betrekken van de walvisvaarders, scheepsbouw en de NDSM werf bij het thema piraten of zeeën. Met het opstellen van de leerlijn gaat De Poolster van start in de onderbouw met als doel dit verder uit te rollen naar de midden en bovenbouw.