Wat is er de ouderkamer?

De ouderkamer is een ontmoetingsplek voor de ouders van school en de voorschool van de Daltonschool De Poolster. In de ouderkamer worden verschillende activiteiten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid en daardoor de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

De ouder inloop

Iedere week is er een ouder inloop voor ouders om vragen te stellen, andere ouders te ontmoeten & leren kennen, om over de gang van zaken op de school & voorschool te praten en om deel te nemen aan één van de activiteiten.

De ouders hebben ook een mogelijkheid om een kopje koffie te drinken met de directrice Conny van Coesant. Met haar kunt u van gedachten wisselen over diverse (school)zaken die u bezighouden. Voor dit schooljaar zijn deze op: dinsdag 23 februari, donderdag 7 april, dinsdag 10 mei en donderdag 23 juni. Het koffiemomentje is van 8.30 tot 9.00 in de ouderkamer.

Thema bijeenkomsten

Regelmatig is er in de ouderkamer een themabijeenkomst. Hierbij is vaak een gastspreker of een (opvoed)deskundige aanwezig. Ook worden soms de themabijeenkomsten verzorgd door een leerkracht, VVE leidster of de oudercontactmedewerker. Onderwerpen kunnen zijn: “Al spelend leren”, “stress”, “pesten”, “kleuter cito-toets”, “Puk en co” enz.

Ouderactiviteiten

In de ouderkamer worden allerlei activiteiten voor de ouders georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan: kookclub, boekenclub, knutselactiviteit, workshops enz.

Opvoeden

Het opvoeden van kinderen kan soms lastig zijn. Daarom hebben we  contact met de ouder-en-kind adviseur (de O.K.A.) Brenda Beijen, zij is op dinsdagochtend en vrijdagmiddag aanwezig op school. Indien nodig kunnen ouders een afspraak maken met de ouder-en-kind adviseur om hun eigen situatie te bespreken en voor advies over opvoeding. Neem gerust contact op met Brenda.

Maandagenda

De ouder inloop, koffie momentje met de directrice, themabijeenkomsten en alle ouderactiviteiten  staan vermeld op de maandagenda van de ouderkamer die u iedere maand ontvangt en hangt bij alle klassen.

De oudercontactmedewerker

Mijn naam is Anita Koopman, de oudercontactmedewerker van Combiwel en werkzaam in de ouderkamer van de Poolster. Ik ben hier om ouders te verwelkomen in een gezellige ouderkamer, leuke en leerzame activiteiten te organiseren en ouderbetrokkenheid te vergroten.

Van u zou ik graag willen weten hoe ik u kan helpen en wat de individuele en algemene behoeftes zijn van u binnen de (voor)school. Dus heeft u ideeën of wensen voor bijvoorbeeld een ouderbijeenkomst of activiteit hoor ik het graag.

Mijn werkdagen zijn op: maandag, dinsdagochtend en donderdag.

Tot ziens in de ouderkamer!

Groetjes, Anita Koopman