Praktische informatie

de schoolgids:

De Schoolgids 2016/2020 en de bijlage voor  2019/2020

Mobiele telefoongebruik op De Poolster door leerlingen

Verzuimprotocol

Medicijnverstrekking door leerkrachten

Pestprotocol van De Poolster

Communicatieprotocol

Zorgplan

Protocol-gescheiden-ouders

 

Parnassys ouderportaal:

In het Parnassys ouderportaal krijgt u inzicht in de voortgang van uw kind en toont het een overzicht van wanneer en hoe vaak uw kind absent is geweest.

Let op: Tijdens toetsperiodes is inzage in toetsresultaten niet mogelijk.

Inloggegevens zijn gemakkelijk aan te maken met door op:  ouder.parnassys.net in te loggen met de naam van uw kind en de juiste school te kiezen.

ParnasSys ouders

Parro communicatie app, 

Alle ouders kunnen kosteloos gebruik maken van de Parro communicatie app. Schoolberichten en groepsactiviteiten worden gedeeld via deze app. Het van belang dat in ieder geval één van de ouders een account heeft. Om gebruik te kunnen maken van Parro heeft u internet toegang, een e-mailadres en een koppelcode nodig. Deze wordt u per e-mail toegestuurd. Voor meer informatie raadpleegt u de het communicatie protocol of kom langs de administratie.

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen lid kunnen worden van een  sportclub omdat hun ouders te weinig geld hebben om de contributie te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een  vergoeding. Het jeugdsportfonds betaalt dan een jaar lang de contributie. De aanvraag kan ingediend worden door een intermediair, op onze school is dat De Ouder- kindadviseur Hester Schattenberg. Meer informatie vindt u op: www.amsterdam.jeugdsportfonds.nl

 

Adres en contact

Daltonschool de Poolster
Plejadenplein 40
1033 VL Amsterdam
tel. 0206315870
e-mail: info@daltonschooldepoolster.nl