Schoolgids

De Vreedzame school
Wij gaan op De Poolster met elkaar om volgens algemeen aanvaarde normen, waarbij we uiteraard rekening houden met (culturele) verschillen en eigenheden. Wij willen graag dat een kind leert zichzelf te waarderen. Het kind komt erachter wie het zelf is en wat hem zo speciaal maakt. Kinderen leren voor zichzelf op te komen, assertief maar niet agressief.

Actieve ouders
De Poolster heeft een actieve oudercommissie. Wij verwachten van de ouders dat zij deelnemen aan de activiteiten van en op onze school.

Tussen- en naschoolse opvang
Als uw werktijden niet aansluiten bij onze schooltijden, kan uw kind terecht op de overblijf (tussen de middag) en bij de naschoolse opvang.

Extra activiteiten

Dramalessen, Kunstkijkuren, Leerorkest, Museumbezoek, Schoolwerktuinen, Schoolzwemmen, Sportdagen, Verkeersexamen.

De Poolster werkt samen met de volgende instellingen:
Dienst Sport Stadsdeel Noord
Muziekschool Noord
NEMO
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Schoolwerktuinen Amsterdam Noord
Stichting Buurtwerk Noord
Stichting Jump-In

Uw kind en u zijn van harte welkom op De Poolster!
Conny van Coesant
Directeur

Wilt u meer weten, dan kunt u onze schoolgids downloaden: De Schoolgids 2016/2020 en de bijlage voor  2017/2018