De AVG is van kracht, ook voor Innoord en haar scholen

Per 25 mei 2018 is er nieuwe privacy-wetgeving van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Innoord zal moeten voldoen aan deze wetgeving.

Via de link onderstaande link komt u bij een digitale formulier, waarin uw privacy-voorkeur kan worden aangegeven.
Wanneer u voor meer kinderen uw voorkeur moet aangeven, vul dan het formulier meerdere malen in.


https://goo.gl/forms/atg7k2ryrdR5Acyj1