Schoolimpressie

Iedereen op De Poolster draagt bij aan een veilige, prettige omgeving, waarin plaats en respect is voor elk individu. Samen werken wij aan goed onderwijs, opdat iedereen zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij biedt de school de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien.

Wij werken vanuit de volgende missie:

Ieder kind is een ster op De Poolster! 

 Ieder kind kan stralen, wij willen er in ons onderwijs voor zorgen dat een kind zich prettig en veilig voelt op school. Ieder kind heeft recht op een eigen plekje op onze school.

Ieder kind mag zichzelf zijn en is uniek. De eigenheid van elk kind willen we benadrukken en we zoeken naar datgene waarin ieder individueel kind sterk is en zich verder kan ontwikkelen.

Onze school is een daltonschool. Het onderwijs wordt gegeven volgens de daltonprincipes “Zelfstandigheid,  ,Samenwerking, Reflectie, Vrijheid in Gebondenheid /Verantwoordelijkheid & Vertrouwen, Effectiviteit & Doelmatigheid en Borging”.

Op basis van bovenstaande kernwaarden willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau, de ontwikkeling en de mogelijkheden van uw kind.

Naast de cognitieve ontwikkeling, hechten wij veel belang aan een brede ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van muzikale en creatieve vorming.  De Poolster maakt onderdeel uit van een leerorkest: alle leerlingen vanaf groep 5 krijgen onder schooltijd les van muziekdocenten om een instrument te leren bespelen. Daarnaast vinden wij techniek een onderdeel van onderwijs dat bij deze tijden past. Alle leerlingen  krijgen dan ook techniekonderwijs.

Voor leerlingen die snel vooruit gaan, bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten bij ons plusaanbod. Deze leerlingen gaan aan het werk vanuit een portfolio en kunnen  opdrachten uit de Pittige Plustorens kiezen, die aansluiten bij hun ontwikkeling.. Zij worden hierin gecoacht door een leerkracht.

De Poolster is een vreedzame school. Alle leerlingen vanaf groep 1 krijgen vreedzame schoollessen, waarin omgangsvormen en algemeen aanvaarde normen aan bod komen. De kinderen leren bijvoorbeeld onenigheden aan de hand van ‘oploskaarten’ op te lossen en rekening te houden met verschillen en eigenheden.

De school hecht veel belang aan een zo groot mogelijke ouderbetrokkenheid.

Wij betrekken ouders graag bij onder andere niveaulezen, groepsdoorbrekende keuze-uren, organiseren van feesten en activiteiten.

Daarnaast kunnen ouders de vorderingen van hun kind(eren) volgen vanuit huis door in te loggen in de oudermodule van het registratiesysteem ParnasSys en  activiteiten op school volgen via Facebook.

Cultuureducatie is  ook een belangrijk onderdeel van het curriculum van De Poolster. Er is een leerlijn op het gebied van muziekeducatie en cultureel erfgoed. Alle leerlingen vanaf groep 5 maken deel uit van een leerorkest en krijgen les in het bespelen van een instrument onder schooltijd.