Wat is een voorschool?
De voorschool is er speciaal voor kinderen van 2,5- 4 jaar.

Kinderen leren de hele dag door. Door te kijken, door te spelen en door te doen. Spelenderwijs bereiden zij zich voor op de basisschool.

De voorschool heeft twee groepen van maximaal 13 kinderen:
Groep A:           maandagochtend – dinsdagmiddag – donderdagochtend – vrijdagmiddag
Groep B:           maandagmiddag – dinsdagochtend – donderdagmiddag – vrijdagochtend
De openingstijden zijn: 08.15 – 11.45 uur  en 12.15 – 14.45 uur

Kinderen met en indicatie van het Ouder Kind Centrum (OKC) komen 4 dagdelen, kinderen zonder indicatie komen 2 dagdelen.

Wanneer kinderen 4 jaar worden stromen zij door naar de vroegschool. Hiermee worden de groepen 1 en 2 van de basisschool bedoeld. Er is een nauwe samenwerking tussen de voorschool en de vroegschool van basisschool de Poolster.

Aanmelden voor de voorschool kan bij de afdeling Planning en Plaatsing, tel. nr.: 020 5754700 of via de website www.combiwel.nl  Hier vindt u ook meer informatie over de locatie.

  

De methode Puk en Ko

Op de voorschool wordt gewerkt met een speciaal programma, Puk & Ko. Dit sluit aan bij het programma van de vroegschool (groep 1 en 2 van de basisschool) waar gewerkt wordt met de methode KO-Totaal. Binnen beide programma’s wordt met diverse thema’s gewerkt die op elkaar aansluiten. De overgang van de peutergroep naar de basisschool is hiermee voor veel kinderen een stuk makkelijker. Zij zijn immers al bekend met de methode en thema’s.  Zodra je de lokalen van de voorschool of vroegschool binnenkomt zie je meteen welk thema aan de orde is.

De methode Puk & Ko werkt met thema’s die aansluiten bij de peuterwereld. Aan alle thema’s zijn activiteiten gekoppeld, die de peuters helpen de wereld om zich heen te ontdekken. Alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd, waarbij de Puk & Ko methode specifiek de Nederlandse taalvaardigheid bij peuters vergroot. Ook leren kinderen spelen met leeftijdsgenootjes. Dat is belangrijk, want samen spelen is leren.

Puk “de handpop” speelt een belangrijke rol bij het aanbiedenvan taal en het stimuleren van interactie. Via de pop worden kinderen bij een activiteit betrokken. Puk maakt dezelfde dingen mee als de peuters en creëert daarmee veilige en herkenbare situaties.

 Wie zijn de leidsters van de voorschool?

De voorschool wordt door twee pedagogisch medewerkers begeleid. Op de voorschool de Poolster zijn dat Lilian van den Dungen en Laura Aalbers. Zij zijn in dienst bij Combiwel, de welzijnsorganisatie die in Amsterdam-Noord depeuterspeelzalen en voorscholen uitvoert.

De leidsters benaderen de kinderen positief en bieden de kinderen veiligheid. Ze luisteren naar de kinderen, bieden structuur en stimuleren de sociale en emotionele ontwikkeling. Ze leren de kinderen respect te hebben voor anderen, voor andere culturen en materialen. Peuters zijn nieuwsgierig en onderzoeken op allerlei manieren hun omgeving en leren daarvan. De pedagogisch medewerkers stimuleren en begeleiden de kinderen hierin.

 

Ouders spelen een belangrijke rol in de voorschool!
Tijdens het brengen van uw kind kunt zien hoe uw kind leert en speelt. Bij binnenkomst kunt samen een puzzel maken of een boekje lezen met uw kind. De betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Er worden themabijeenkomsten georganiseerd waarbij ouders informatie en uitleg krijgen over het thema waar de kinderen op de groep mee aan de slag gaan. U ontvangt elke keer een uitnodiging wanneer de thema uitleg plaatsvindt.
Voor de ouders is een aparte ruimte ingericht – de ouderkamer. In deze ouderkamer worden verschillende activiteiten voor de ouders georganiseerd. De begeleiding is in handen van de oudercontactmedewerker. Meer over de ouderkamer is op de eigen pagina op deze site te lezen.

 VVE thuis

Ouders kunnen deelnemen aan het programma VVE thuis. Bij elk thema krijgt u een thematas met activiteiten die u thuis met uw kind kunt doen. Op die manier sluit u ook thuis aan bij de thema’s die op de voorschool worden aangeboden aan uw kind. Voordat u met VVE thuis aan de slag gaat krijgt u een goede uitleg van de oudercontactmedewerker.

 Wat kost de voorschool?

Het Ouder en Kindcentrum (OKC) bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor de voorschool voor 2 of 4 dagdelen.
Uw kind komt in aanmerking voor 4 dagdelen indien u aan een van deze criteria voldoet:
– Er wordt thuis geen Nederlands gesproken;
– U heeft minder dan 13 jaar onderwijs gevolgd;
– U heeft een steuntje in de rug nodig in de opvoeding.

Alle andere kinderen komen in aanmerking voor 2 dagdelen.

De voorschool is voor alle kinderen gratis.
Vragen?
Indien u nog vragen hebt kunt u altijd terecht bij één van de pedagogisch medewerkers van de voorschool of bij de leidinggevende VVE van Combiwel, telefoonnummer 020-7670085.

Combiwel logo