Alles wat aandacht krijgt groeit

Daltonschool De Poolster

VACATURE

Visie: Ieder kind is een ster op De Poolster!

De Poolster is een Dalton leeromgeving waar iedereen samenwerkt en samen groeit.

Een Daltonschool zoals De Poolster is een oefenplek waar kinderen (door te) ervaren, leren. Door onderwijs thematisch te presenteren kunnen we verbindingen leggen met de wereld buiten de school en maken we het betekenisvol. In deze veilige omgeving mogen fouten gemaakt worden en leer je verantwoordelijkheid te nemen.  Zo werken we samen met jou aan jouw toekomst.

Ons onderwijs is gebaseerd op de Daltonprincipes. Deze bewezen effectieve onderwijsaanpak borgt ons onderwijs en biedt ruimte aan een persoonlijke aanpak. Zo zorgen we ervoor dat je kan stralen!

Uitgangspunten: 

  • Leerlingen moeten durven, dromen, denken en doen.
  • Elke kind verdient een veilige en gezonde school waar het zichzelf mag zijn.
  • Door het individuele kind te willen zien zorgen wij ervoor dat het de aandacht en ondersteuning krijgt die het verdient. 
  • Goed onderwijs vraagt om samenwerking; het team, ouders en leerlingen vormen de leergemeenschap De Poolster.

Wat voor school is Daltonschool De Poolster?

De Poolster is een openbare basisschool. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De school beroept zich niet op een geloofs- of levensbeschouwelijke grondslag.

Onderwijs van de Poolster is gebaseerd op de daltonprincipes: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit/doelmatigheid. In het hoofdstuk Daltononderwijs leest u wat Daltononderwijs betekent en hoe deze manier van werken in de praktijk wordt toegepast.

De Poolster werkt nauw samen met Dalton IKC Zeven Zeeën, de zusterschool in de wijk de Banne, waarmee het een bovenschoolse directeur deelt. 

De Poolster is onderdeel van de stichting INNOORD waar zestien verschillende basisscholen onder vallen.

Het team

Het vakkundige leerkrachtenteam wordt ondersteund door:  Een vakleerkracht beweging, beeldende vorming en verschillende onderwijs ondersteuners en onderwijsassistenten. De Intern begeleider is verantwoordelijk voor leerlingzorg. Een administratief medewerkster ondersteunt de directie.

De schoolleiding is in handen van een locatieleider en een meerschools directeur, waarbij de locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De locatieleider is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.  De meerschools directeur is eindverantwoordelijke voor beide scholen.

Ons gebouw

Ons schoolgebouw stamt uit de jaren zestig. Het ruim opgezette gebouw is licht en faciliteert verbinding met de omringende natuur.  Het vele groen op en rond het schoolplein is uniek binnen de stedelijke omgeving van Amsterdam-Noord, de ruime opzet ervan is een geeft leerlingen de ruimte om te sporten en spelenderwijs de wereld te ontdekken.

Aandacht voor natuur en zorg voor de omgeving is ook zichtbaar in de leertuin. In de zomer staan de deuren van de aan de tuin grenzende lokalen open zodat leerlingen van binnen naar buiten kunnen en de tuin daarmee een verlengde is van het klaslokaal.

Nieuwbouw

Daltononderwijs vraagt onderwijsruimtes die uitnodigen tot samenwerking en onderzoek. Het huidige gebouw is ontwikkeld om ruimte te bieden aaneen traditionele onderwijsvisie.

Deze blauwdruk uit het verleden maakt dat op een andere manier lesgeven of indelen van groepen letterlijk door muren begrensd wordt.
Samen met de slechte staat van het gebouw zijn deze beperkingen aanleiding om voor nieuwbouw te kiezen. Het ontwerp is in 2020 gepresenteerd en de hoop is dat we eind 2022 kunnen verhuizen.  Uiteraard behouden we de kenmerken die de huidige school uniek maken; de lichte ruime leerruimtes met verbinding naar buiten, de goed geoutilleerd techniek- en beeldende vorming lokalen, de leertuin en schoolplein.

Tijdens de sloop van de huidige school wordt de school ondergebracht in tijdelijke huisvesting. Daarvoor worden meerder locaties binnen Tuindorp Oostzaan onderzocht. Factoren als veiligheid van leerlingen en omwonenden, afstand tot de tijdelijke gymzaal, verwachtte verkeersdrukte en bodemgesteldheid worden gewogen voordat een definitieve keuze gemaakt wordt.

Vakanties
Herfstvakantie 12-10-2020 t/m 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede vrijdag  02-04-2021
Tweede paasdag 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart  13-05-2021 t/m 14-05-2021
Tweede pinksterdag 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021

Studiedagen voor de leerkrachten, vrije dagen voor de leerlingen
Maandag 17-08-2020
Donderdag 08-10-2020
Maandag 01-02-2021
Dinsdag 02-02-2021
Woensdag 24-03-2021
Donderdag 15-04-2021
Donderdag 20-05-2021

Verkort lesrooster leerlingen om 12.30 vrij 

Vrijdagmiddag 04-12-2020 leerlingen vanaf 12.30 vrij (bij doorgang Sintviering)

Diverse activiteiten*
Ma t/m wo mei/juni 2021  Kamp groep 8
Woensdag    30-09-2020 Opening kinderboekenweek
Donderdag 04-12-2020  Sinterklaas (voorstel, onder voorbehoud)
Woensdag 16-12-2020 Eindejaarsmaaltijd (voorstel, onder voorbehoud)
Vrijdag  19-02-2020 Rapporten mee (voorstel)

*onder voorbehoud afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Coronavirus.