Alles wat aandacht krijgt groeit


Coronavirus
Link to: “Bloemen. Je houdt ervan of je haat ze”Link to: “Bloemen. Je houdt ervan of je haat ze”

Corona

Welkom op De Poolster!

Daltononderwijs

Ieder kind is een ster op De Poolster!

Ieder kind kan stralen, wij willen er in ons onderwijs voor zorgen dat een kind zich prettig en veilig voelt op school.

Ieder kind heeft recht op een eigen plekje op onze school. Hoe het kind ook is, welke capaciteiten en misschien beperkingen het ook heeft, wij willen als school een eigen plek voor ieder kind kunnen creëren. 

Ieder kind mag zichzelf zijn en is uniek. De eigenheid van elk kind willen we benadrukken en we zoeken naar datgene waarin ieder individueel kind sterk is en zich verder kan ontwikkelen. 

Voor onze school betekent goed onderwijs dan ook onderwijs dat een flexibel aanbod heeft en kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. Om die reden werken wij bijvoorbeeld met niveaugroepen en kunnen kinderen zelf vanuit een persoonlijke interesse of motivatie een eigen leerdoel samenstellen.

Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Wij beogen optimale resultaten van de leerlingen. Ouders en kinderen mogen erop rekenen dat wij proberen uit de kinderen te halen wat er in zit! De (gemiddelde) leerlingresultaten van onze school moeten zich dan ook minimaal op het niveau bevinden dat van onze school (op basis van onze leerlingpopulatie) mag worden verwacht. 

De Poolster moet een plek zijn waar een prettige werksfeer heerst, door (op alle niveaus) respectvol met elkaar samen te werken.

Belangrijke kernwoorden voor de school en ons onderwijs zijn:

  • fysieke en geestelijke veiligheid (voor alle betrokkenen);
  • respect voor mening, persoonlijkheid en eigendommen;
  • duidelijkheid, wij houden ons aan afspraken;
  • ruimte voor eigen initiatief;
  • belangstelling voor elkaar. 

Wat voor school is De Poolster?

De Poolster is een openbare school voor primair onderwijs. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De school heeft geen geloofs- of levensbeschouwelijke grondslag.

Het onderwijs wordt gegeven volgens de daltonprincipes: 

“Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Reflectie, Effectiviteit/Doelmatigheid en Borging”. In juni 2002 heeft de school het daltonpredikaat gekregen en in september 2015 is dat voor 5 jaar verlengd. 

De Poolster is onderdeel van scholenstichting Innoord


Klaprozenweg 75-H
1033 NN Amsterdam

Ons gebouw

Het schoolgebouw stamt uit de jaren zestig. De ruime opzet biedt mogelijkheden om maximaal gebruik te maken van natuurlijk licht en faciliteert verbinding met de omringende natuur. Het vele groen op en rond het schoolplein maakt het uniek  binnen de stedelijke omgeving van Amsterdam-Noord. Het vormt een natuurlijke oase dat genoeg ruimte biedt aan sport en spel. Aandacht voor natuur en zorg voor de omgeving is zichtbaar in de aangrenzende leertuin. Deze leertuin wordt intensief door de onderbouwgroepen gebruikt en vormt een natuurlijk verlengstuk van het klaslokaal.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw schoolgebouw dat in de plaats zal komen van het huidige gebouw. De gesprekken hierover zijn in een vergevorderd stadium. Reden voor deze vernieuwing is dat het onderwijsvisie beperking ondervindt door de opzet van het huidige schoolgebouw. Uiteraard behouden we de kenmerken die de huidige school uniek maken; de lichte ruime leerruimtes met verbinding naar buiten, de goed geoutilleerd techniek- en beeldende vorming lokalen, de leertuin en schoolplein

Vakanties
Herfstvakantie 12-10-2020 t/m 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede vrijdag  02-04-2021
Tweede paasdag 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart  13-05-2021 t/m 14-05-2021
Tweede pinksterdag 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021

Studiedagen voor de leerkrachten, vrije dagen voor de leerlingen
Maandag 17-08-2020
Donderdag 08-10-2020
Maandag 01-02-2021
Dinsdag 02-02-2021
Woensdag 24-03-2021
Donderdag 15-04-2021
Donderdag 20-05-2021

Verkort lesrooster leerlingen om 12.30 vrij 

Vrijdagmiddag 04-12-2020 leerlingen vanaf 12.30 vrij (bij doorgang Sintviering)

Diverse activiteiten*
Ma t/m wo mei/juni 2021  Kamp groep 8
Woensdag    30-09-2020 Opening kinderboekenweek
Donderdag 04-12-2020  Sinterklaas (voorstel, onder voorbehoud)
Woensdag 16-12-2020 Eindejaarsmaaltijd (voorstel, onder voorbehoud)
Vrijdag  19-02-2020 Rapporten mee (voorstel)

*onder voorbehoud afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Coronavirus.