Alles wat aandacht krijgt groeit

Daltonschool De Poolster

VACATURE

Visie: Ieder kind is een ster op De Poolster!

Kinderen zijn nieuwsgierig en onderzoekend.  Kinderen deze natuurlijke wil tot onderzoeken leren toe te passen en verder te ontwikkelen is het uitgangspunt van ons onderwijs. Dit vraagt om een holistische onderwijsaanpak, waar het kind centraal en in relatie met de ander staat. Door Daltonprincipes als vertrekpunt te kiezen, borgen wij een effectieve aanpak, die gestructureerd en veilig is.

Uitgangspunten: 

 • Leerlingen moeten durven, dromen, denken en doen.
 • Elke kind verdient een veilige en gezonde school waar het zichzelf mag zijn.
 • Door het individuele kind te willen zien zorgen wij ervoor dat het de aandacht en ondersteuning krijgt die het verdient. 
 • Goed onderwijs vraagt om samenwerking; het team, ouders en leerlingen vormen de leergemeenschap De Poolster.

Wat voor school is Daltonschool De Poolster?

De Poolster is een openbare basisschool. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De school beroept zich niet op een geloofs- of levensbeschouwelijke grondslag.

Onderwijs van de Poolster is gebaseerd op de daltonprincipes: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit/doelmatigheid. In het hoofdstuk Daltononderwijs leest u wat Daltononderwijs betekent en hoe deze manier van werken in de praktijk wordt toegepast.

De Poolster werkt nauw samen met Dalton IKC Zeven Zeeën, de zusterschool in de wijk de Banne, waarmee het een bovenschoolse directeur deelt. 

De Poolster is onderdeel van de stichting INNOORD waar zestien verschillende basisscholen onder vallen.

Het team

Het vakkundige leerkrachtenteam wordt ondersteund door:  Een vakleerkracht beweging, beeldende vorming en verschillende onderwijs ondersteuners, waar onder twee onderwijsassistenten. Twee Intern begeleiders, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw zijn verantwoordelijk voor leerlingzorg. Een administratief medewerkster ondersteunt de directie.

De schoolleiding is in handen van een locatieleider en een meerschools directeur, waarbij de locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De locatieleider is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.  De meerschools directeur is eindverantwoordelijke voor beide scholen.

VACATURES

Leerkrachten met een kompas

Hé, avonturier! Ben jij die leerkracht met een duidelijke onderwijsvisie die energie en voldoening haalt uit het werken volgens het daltonprincipe? Stel dan je kompas af op Daltonschool De Poolster en kom ons team versterken. Samen brengen we onze leerlingen nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid bij zodat ze de stap naar hun toekomst kunnen maken. Onbevreesd en met zelfvertrouwen.

Daltonschool De Poolster

Groep 1/2

0,4-0,6 fte

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid. Vertrouwen hebben in de eigen kracht en het talent van ieder kind.
 • Kwalitatief onderwijs waarin je veel aandacht besteedt aan spelend- en ontdekkend leren.
 • Inspirerend thematisch onderwijs waarmee je kinderen een voorsprong geeft.
 • Een holistische onderwijsaanpak, waar het kind centraal en in relatie met de ander staat.
 • Samenwerking; het team, de ouders en leerlingen vormen de leergemeenschap De Poolster.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Onze leerlingen krijgen een stevige basis waarin de daltonprincipes leidend zijn. Door zelfstandig keuzes maken, samenwerken, reflecteren, verantwoordelijkheid dragen en doelmatig werken, ontwikkelen onze kinderen zich tot toekomstbestendige wereldburgers.
 • Dromen, durven, denken, doen. Elke kind verdient een veilige en gezonde school waar het zichzelf mag zijn. Door het individuele kind te willen zien zorgen wij ervoor dat het de aandacht en ondersteuning krijgt die het verdient.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • De wil om jezelf en de wereld te ontdekken.
 • Inlevingsvermogen om de kinderen, jou en onszelf te laten groeien.
 • Interesse in kunst- en cultuureducatie en techniek.
 • Een bouwer, in de breedste zin van het woord.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Je bevoegdheid voor het primair onderwijs.
 • Tot slot: Onze school staat in een multiculturele wijk. We zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die medewerkers vervullen voor onze leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg. Daarom verwelkomen we graag een diverse mix van collega’s met alle geaardheden, genderidentiteiten en culturele achtergronden.

PS

Daltonschool De Poolster is een fijne, groene, openbare basisschool in de wijk Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord. Op onze school is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en leren we over de wereld om ons heen. Met elkaar vormen we een community waar iedereen uniek en nieuwsgierig mag zijn. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid staan bij ons centraal, net als je welkom en veilig voelen. Wij willen onze leerlingen op daltonschool De Poolster hun eigen koers vaart met de poolster als kompas.

Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze locatieleider Martine Koppers via directie.depoolster@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken.

Avontuurlijke leerkracht

Hé kapitein! Op onze school in is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en leren we over de wereld om ons heen. Met elkaar vormen we een community waar iedereen uniek en nieuwsgierig mag zijn. Sta je te popelen bij ons les te geven? Werk je liever vandaag dan morgen aan de kansengelijke en kansrijke toekomst van onze leerlingen? Dan is de functie van avontuurlijke leerkracht in de bovenbouw op Dalton IKC Zeven Zeeën geknipt voor jou.

IKC Zeven Zeeën

Bovenbouw

0,8-1 fte

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid. Vertrouwen hebben in de eigen kracht en het talent van ieder kind.
 • Kwalitatief onderwijs waarin je veel aandacht besteedt aan taal- en woordenschatontwikkeling.
 • Inspirerend onderwijs waarmee je kinderen een voorsprong geeft.
 • Een ontdekkersmentaliteit om de kinderen nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen.
 • Reizen, waarin jij de kinderen coacht in de reis om hun persoonlijk doel te behalen.
 • Samen bouwen aan beter onderwijs; door bestaande dingen te verbeteren en nieuwe dingen te bouwen.
 • Samen bouwen we aan beter onderwijs.
 • Kinderen leren hoe ze hun eigen toekomst kunnen bouwen

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Onze leerlingen krijgen een stevige basis waarin de daltonprincipes leidend zijn. Door zelfstandig keuzes te maken, samen te werken, te reflecteren, verantwoordelijkheid te dragen en doelmatig te werk te gaan, ontwikkelen onze kinderen zich tot toekomstbestendige wereldburgers.
 • Verbinding. Onze school speelt een belangrijke rol in het verbinden van de schoolomgeving aan de wijk. Zo participeren onze leerlingen in de kinderraad van de wijk waarin zij actief meepraten over hun buurt. Op deze manier leren zij wat burgerschap betekent, en maken ze onderdeel uit van de community.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • De wil om jezelf en de wereld te ontdekken.
 • Inlevingsvermogen om de kinderen, jou en ons te laten groeien.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Je bevoegdheid voor het primair onderwijs.
 • Tot slot: Onze school staat in een multiculturele wijk. We zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die medewerkers vervullen voor onze leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg. Daarom verwelkomen we graag een diverse mix van collega’s met alle geaardheden, genderidentiteiten en culturele achtergronden.

PS

Dalton IKC Zeven Zeeën is een openbare basisschool in de wijk Banne Zuid in Amsterdam Noord. Bij ons staat diversiteit en uniciteit centraal. Wij zijn een Integraal Kind Centrum waarbij opvang en onderwijs samenwerken zodat we leerlingen vanaf jonge leeftijd optimale ontwikkelmogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die de toekomst vormen.

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze locatieleider Audrey Raalte via directie.zevenzeeen@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: https://ikczevenzeeen.nl/

Avontuurlijke intern begeleider voor de onderbouw van onze twee daltonscholen

Hé pssstttt, strijder! Op onze scholen in Amsterdam Noord is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en leren we over de wereld om ons heen. Met elkaar vormen we een community waar iedereen uniek en nieuwsgierig mag zijn. Werk je liever vandaag dan morgen aan de kansengelijke en kansrijke toekomst van onze leerlingen? Dan is de functie van intern begeleider voor de onderbouw van dalton IKC Zeven Zeeën en daltonschool De Poolster geknipt voor jou.0,8 fte

Hier krijg jij energie van:

 • Kansengelijkheid. Vertrouwen hebben in de eigen kracht en het talent van ieder kind.
 • Met een open geest uitdagingen en vernieuwingen tegemoet treden.
 • Kwalitatief onderwijs waarin veel aandacht wordt besteed aan taal- en woordenschatontwikkeling.
 • Inspirerend onderwijs waarmee je kinderen een voorsprong geeft.
 • Een ontdekkersmentaliteit om de kinderen vanaf jonge leeftijd nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen.
 • Reizen, waarin jij kinderen én leerkrachten coacht in hun reis om hun persoonlijk doel te behalen.
 • Bouwen, om bestaande dingen te verbeteren en nieuwe dingen te bouwen. Samen bouwen we aan beter onderwijs. We leren de kinderen hoe ze hun eigen toekomst kunnen bouwen.
 • Het werken op twee scholen, creëren van verbinding en samenwerken met de intern begeleider van de bovenbouw om vorm te geven aan ons schoolontwikkelmodel en ondersteuning te bieden bij het opvolgen van acties en interventies.

Hier gaat jouw strijdershart sneller van kloppen:

 • Kansengelijkheid. Onze leerlingen krijgen een stevige basis waarin de daltonprincipes leidend zijn.Door zelfstandig keuzes te maken, samen te werken, te reflecteren, verantwoordelijkheid te dragen en doelmatig te werk te gaan, ontwikkelen onze kinderen zich tot toekomstbestendige wereldburgers.
  Verbinding. Onze school speelt een belangrijke rol in het verbinden van de schoolomgeving aan de wijk. Zo participeren onze leerlingen in de kinderraad van de wijk waarin zij actief meepraten over hun buurt. Op deze manier leren zij wat burgerschap betekent, en maken ze onderdeel uit van de community.

Deze bagage neem jij mee:

 • De 3 S’en: Strijdkracht, strijdlust en strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • De wil om jezelf en de wereld te ontdekken.
 • Inlevingsvermogen om de kinderen en onszelf te laten groeien.
 • Avontuurlijk, gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • Je bevoegdheid voor het primair onderwijs.
 • Een afgeronde IB opleiding of de bereidheid deze te volgen.
 • Tot slot: Onze school staat in een multiculturele wijk. We zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die medewerkers vervullen voor onze leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg. Daarom verwelkomen we graag een diverse mix van collega’s met alle geaardheden, genderidentiteiten en culturele achtergronden.

PS

Integraal Kindcentrum Zeven Zeeën (Banne Zuid) en De Poolster (Tuindorp) zijn openbare basisscholen.  Onze scholen dragen bij aan het stimuleren van een gezond en veilig opgroeiklimaat voor de jeugd in Amsterdam Noord. Wij inspireren leerlingen, collega’s en ouders om nieuwsgierig te zijn naar het onbekende. Om zowel alleen als samen op avontuur te gaan en te leren. Bij ons staat diversiteit en uniciteit centraal. Opvang en onderwijs werken samen zodat leerlingen vanaf jonge leeftijd optimale ontwikkelmogelijkheden aangeboden krijgen. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die de toekomst vormen.

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst. Innoord heeft een eigen Expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze locatieleider Audrey Raalte via directie.zevenzeeen@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: https://ikczevenzeeen.nl/

Ons gebouw

Ons schoolgebouw stamt uit de jaren zestig. Het ruim opgezette gebouw is licht en faciliteert verbinding met de omringende natuur.  Het vele groen op en rond het schoolplein is uniek binnen de stedelijke omgeving van Amsterdam-Noord, de ruime opzet ervan is een geeft leerlingen de ruimte om te sporten en spelenderwijs de wereld te ontdekken.

Aandacht voor natuur en zorg voor de omgeving is ook zichtbaar in de leertuin. In de zomer staan de deuren van de aan de tuin grenzende lokalen open zodat leerlingen van binnen naar buiten kunnen en de tuin daarmee een verlengde is van het klaslokaal.

Nieuwbouw

Daltononderwijs vraagt onderwijsruimtes die uitnodigen tot samenwerking en onderzoek. Het huidige gebouw is ontwikkeld om ruimte te bieden aaneen traditionele onderwijsvisie.

Deze blauwdruk uit het verleden maakt dat op een andere manier lesgeven of indelen van groepen letterlijk door muren begrensd wordt.
Samen met de slechte staat van het gebouw zijn deze beperkingen aanleiding om voor nieuwbouw te kiezen. Het ontwerp is in 2020 gepresenteerd en de hoop is dat we eind 2022 kunnen verhuizen.  Uiteraard behouden we de kenmerken die de huidige school uniek maken; de lichte ruime leerruimtes met verbinding naar buiten, de goed geoutilleerd techniek- en beeldende vorming lokalen, de leertuin en schoolplein.

Tijdens de sloop van de huidige school wordt de school ondergebracht in tijdelijke huisvesting. Daarvoor worden meerder locaties binnen Tuindorp Oostzaan onderzocht. Factoren als veiligheid van leerlingen en omwonenden, afstand tot de tijdelijke gymzaal, verwachtte verkeersdrukte en bodemgesteldheid worden gewogen voordat een definitieve keuze gemaakt wordt.

Vakanties
Herfstvakantie 12-10-2020 t/m 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede vrijdag  02-04-2021
Tweede paasdag 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart  13-05-2021 t/m 14-05-2021
Tweede pinksterdag 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021

Studiedagen voor de leerkrachten, vrije dagen voor de leerlingen
Maandag 17-08-2020
Donderdag 08-10-2020
Maandag 01-02-2021
Dinsdag 02-02-2021
Woensdag 24-03-2021
Donderdag 15-04-2021
Donderdag 20-05-2021

Verkort lesrooster leerlingen om 12.30 vrij 

Vrijdagmiddag 04-12-2020 leerlingen vanaf 12.30 vrij (bij doorgang Sintviering)

Diverse activiteiten*
Ma t/m wo mei/juni 2021  Kamp groep 8
Woensdag    30-09-2020 Opening kinderboekenweek
Donderdag 04-12-2020  Sinterklaas (voorstel, onder voorbehoud)
Woensdag 16-12-2020 Eindejaarsmaaltijd (voorstel, onder voorbehoud)
Vrijdag  19-02-2020 Rapporten mee (voorstel)

*onder voorbehoud afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Coronavirus.