Alles wat aandacht krijgt groeit


Coronavirus
Link to: “Bloemen. Je houdt ervan of je haat ze”Link to: “Bloemen. Je houdt ervan of je haat ze”Link to: “Bloemen. Je houdt ervan of je haat ze”

Welkom op De Poolster!

Daltononderwijs
 

Ieder kind is een ster op De Poolster! Ieder kind moet kunnen stralen. Zichzelf kunnen zijn, zijn eigen kracht ontdekken.  Dalton Ons onderwijs wordt gegeven volgens de daltonprincipes: Zelfstandigheid,  Samenwerking, Reflectie, Vrijheid in Gebondenheid /Verantwoordelijkheid & Vertrouwen, Effectiviteit & Doelmatigheid en Borging. Aan de hand van deze kernwaarden sluiten we aan bij de ontwikkeling en mogelijkheden van elke leerling.

Eigenaarschap. Leerlingen moeten grip krijgen op hun eigen ontwikkelproces. Dit is voortdurend proces van onderzoek waarin de school ondersteunt door coaching, onderzoeken en uitdaging. We bieden leerlingen een breed palet: Reken, taal, kunst, cultuur ,sport, techniek, maar ook filosofie en debat,  komt iedere leerling tot zijn recht. Voor leerlingen die snel vooruit gaan bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten bij ons plusaanbod. Wij zijn een sportactieve school en besteden veel aandacht aan gezonde voeding en beweging; er is een breed aanbod voor sport zowel binnen- als na schooltijd. De leerlingen zijn gewend aan gezonde tussendoortjes, het drinken van water en gezonde traktaties, ouders ondersteunen ons hierin.

Vreedzame school De Poolster is een vreedzame school. Elk kind moet met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Pesten of geweld hoort er niet bij! Vanaf groep 1 krijgen leerlingen daarom lessen vanuit de Vreedzameschool methode waarin het lessen krijgt in conflicthantering en rekening te houden met verschillen en eigenheden.

Ouderbetrokkenheid Een Daltonschool is een leergemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. Uw inzet en betrokkenheid is onmisbaar om de school te verder te ontwikkelen en te versterken.

Meer weten? We willen ons enthousiasme graag met u delen. Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd een afspraak maken door te bellen of middels het contactformulier van de website. Uw kind en u zijn van harte welkom op De Poolster!

 Fatima Salmoun Locatieleider

Conny van Coesant Directeur

Kalender 2019-2020

2019-2020

Studiedagen, leerlingen vrij

maandag 26-08-2019

donderdag 19-09-2019

maandag 28-10–2019

vrijdag 14-02-2020

dinsdag 31-03-2020

vrijdag 24-04-2020

dinsdag 02-06-2020

woensdag 03-06-2020

vrijdagmiddag 03-07-2020 leerlingen vanaf 12.30 vrij

Vakanties

Hemelvaart  21-05-2020 t/m 22-05-2020

Tweede pinksterdag 01-06-2020

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020

Koffiemomenten

dinsdag 10-09-2019 van 8.30-9.00

maandag 11-11-2019 van 14.00-14.30

dinsdag 14-01-2020 van 8.30-9.00

maandag 02-03-2020 van 14.00-14.30

dinsdag 19-05-2020 van 8.30-9.00